تایر ضد سوراخ ۲۰۲۴ به بازار می‌آید

تایر ضد سوراخ ۲۰۲۴ به بازار می‌آید
شرکت تایرسازی میشلین، تایری بدون هوا ابداع کرد که اکنون در یک خودرو به کار رفته و قرار است تا ۲۰۲۴ میلادی به طور تجاری تولید شود.