تعیین مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن/ تصویب آیین نامه بین‌المللی ایمنی شناور‌های تندرو


در جلسه امروز هیئت دولت، علیرضا فخاری را به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تعیین شد.
نوشته تعیین مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن/ تصویب آیین نامه بین‌المللی ایمنی شناور‌های تندرو اولین بار در خبرگزاری سروش. پدیدار شد.