توجه ویژه مسئولان به کشتی به نفع جامعه است

توجه ویژه مسئولان به کشتی به نفع جامعه است
گرگان- ایرنا - مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد گفت: توجه، کمک، برنامه ریزی و پشتیبانی های مسئولان بالادستی از جمله وزارت ورزش و کمیته المپیک به کشتی به نفع جامعه است.