فیلم/نشست خبری رییس جمهور در قشم

فیلم/نشست خبری رییس جمهور در قشم
رییسی رییس جمهور عصر جمعه در فرودگاه قشم به منظور جمع بندی سفر ۲ روزه خود به هرمزگان با خبرنگاران گفت و گو کرد.