کشتی ایران نیازمند اعتبارات ویژه است

کشتی ایران نیازمند اعتبارات ویژه  است
گرگان- ایرنا- سرپرست دبیری فدراسیون کشتی گفت: با توجه به مسابقات بسیار پراهمیت آسیایی و قهرمانی جهان در سال آینده کمک به فدراسیون کشتی به لحاظ بودجه در همین زمان اردوهای تدارکاتی موردنیاز ویژه است و این کمک چندماه مانده به مسابقات در عمل بی فایده خواهد بود.