گزارش سازمان بنادر از تخلیه و بارگیری کالا در ۹ ماهه سال جاری


سازمان بنادر و دریانوردی، گزارشی را درباره تخلیه و بارگیری کالا در ۹ ماهه سال جاری منتشر کرد.
نوشته گزارش سازمان بنادر از تخلیه و بارگیری کالا در ۹ ماهه سال جاری اولین بار در خبرگزاری سروش. پدیدار شد.