۲۰ فیلمی سال ۲۰۲۱ که نادیده گرفته شد

۲۰ فیلمی سال ۲۰۲۱ که نادیده گرفته شد
ونیتی‌فر فهرستی از ۲۱ فیلم نادیده و درست درک نشده سال گذشته که در پلتفرم‌های آنلاین و سالن‌های سینما اکران شده‌اند، تهیه کرده است.