مدیرعامل بورس تهران استعفا داد


مدیرعامل بورس تهران از سمت خود استعفا داد.
نوشته مدیرعامل بورس تهران استعفا داد اولین بار در خبرگزاری سروش. پدیدار شد.