انتخابات ۱۴۰۰ در گلستان

انتخابات ۱۴۰۰ در گلستان

گرگان - ایرنا - مردم گلستان از اولین دقایق آغاز فرایند انتخابات ۱۴۰۰ برای حضور در این رویداد مهم سیاسی حاضر شده و رای خود را در صندوق انداختند.