قرارداد اختیار خرید و فروش سهام چیست؟

قرارداد اختیار خرید و فروش سهام چیست؟
کارشناس بازار سرمایه گفت: در قرارداد اختیار معامله خریدار در ازای پرداخت مبلغ معین، حق خرید یا فروش دارایی مندرج در قرارداد را به دست می‌آورد.