مذاکرات وین| درخواست اروپایی‌ها برای بازگشت به پایتخت‌‌هایشان

منابع خبری می‌گویند هیأت‌های اروپایی پس از پایان یافتن تنها دو جلسه کارشناسی بر روی پیشنهاد ایران پیشنهاد بازگشت به پایتخت‌های خود را مطرح کرده‌اند.