ببینید: میلانی‌ها گلزن چلسی را گرفتند!

ببینید: میلانی‌ها گلزن چلسی را گرفتند!
اولیور ژیرو با امضای قراردادی ۲ ساله از چلسی جدا شده و راهی تیم آث میلان شد. سایت گل با انتشار کارتونی از عمر مومانی به این موضوع پرداخت. 6060