افزایش بودجه کشتی تا ۶ میلیارد تومان

افزایش بودجه کشتی تا ۶ میلیارد تومان
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی روز گذشته در نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک حضور پیدا کرد.براساس شاخص‌های تعیین بودجه، امتیاز کشتی آزاد بود که به ۱۵۰۰ امتیاز افرایش یافت براین اساس بودجه این فدراسیون نیز اضافه شده است.فدراسیون کشتی فروردین ماه ۲ میلیارد تومان دریافت کرد و قرار است خردادماه ۲ میلیارد تومان دیگر دریافت کند. همچنین تا پایان نیمسال ۲ میلیارد تومان دیگر به این فدراسیون اختصاص خواهد یافت. بودجه کشتی در سال جدید ۴ میلیارد تومان بود که به ۶ میلیارد تومان افزایش یافت.کمیته ملی المپیک تاکنون ۵۰ درصد بودجه فدراسیون‌ها را پرداخت کرده و احتمالا تا شهریور بقیه بودجه نیز واریز خواهد شد.انتهای پیام/