رویکرد حجت ‌الاسلام رئیسی در حوزه معدن و صنایع معدنی چیست؟/ افزایش ۵۰ برابری بودجه اکتشافات


دبیر کمیته صنعت ستاد حجت ‌الاسلام رئیسی ضمن تشریح رویکرد دولت احتمالی وی در حوزه معدن و صنایع معدنی، بر ضرورت افزایش ۵۰ برابری بودجه اکتشافات در این حوزه تاکید کرد.
نوشته رویکرد حجت ‌الاسلام رئیسی در حوزه معدن و صنایع معدنی چیست؟/ افزایش ۵۰ برابری بودجه اکتشافات اولین بار در خبرگزاری سروش. پدیدار شد.