ماجرای کشف جسد در اتوبوس پایتخت

ماجرای کشف جسد در اتوبوس پایتخت
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران توضیحاتی درباره ماجرای کشف جسد روی صندلی اتوبوس شرکت واحد ارائه کرد.