درصدد شراکت راهبردی با روسیه و ایران در حوزه اقتصادی هستیم


دستیار وزیر امور خارجه سوریه با اشاره به حمایت‌های سیاسی چین از دمشق، تاکید کرد که کشورش در سطح اقتصادی به شراکت راهبردی با ایران و روسیه چشم دوخته است.
نوشته درصدد شراکت راهبردی با روسیه و ایران در حوزه اقتصادی هستیم اولین بار در خبرگزاری سروش. پدیدار شد.