مفهوم کامل مدیریت جهادی در ارتش در حال اجرا است


فرمانده کل ارتش دستیابی به پیشرفت‌های فراوان در حوزه تجهیزات نظامی را مصداق اجرای کامل مدیریت جهادی در ارتش دانست.
نوشته مفهوم کامل مدیریت جهادی در ارتش در حال اجرا است اولین بار در خبرگزاری سروش. پدیدار شد.