دستور رئیس جمهور برای تأمین داروی بیماران اس.ام.ای


رئیس جمهور دستور داد داروی مورد نیاز بیماران اس.ام.ای در اسرع وقت برای یک دوره زمانی میان‌مدت و بلندمدت تهیه و با سازوکار مناسب در اختیار خانواده بیماران قرار گیرد.
نوشته دستور رئیس جمهور برای تأمین داروی بیماران اس.ام.ای اولین بار در خبرگزاری سروش. پدیدار شد.