واکسن‌نزده‌ها ؛ قربانیان پیک ششم کرونا

طبق آمارها ، میزان مراجعه برای تزریق دوز اول کاهش یافته و تا نیمه اول آبان ماه ۶۴ درصد جمعیت کشور، دوز اول و ۴۴ درصد دوز دوم را دریافت کرده‌اند.