پروژه‌هایی که حناچی به سرانجام نرساند

پروژه‌هایی که حناچی به سرانجام نرساند
به گزارش مشرق، ناصر امانی، منتخب شورای ششم تهران، درباره جلسه منتخبین شورای ششم با دو معاون حناچی اظهارداشت: دوشنبه هفته جاری این جلسه برگزار می‌شود و گزارش‌هایی در حوزه عمران و حمل و نقل ارائه خواهد شد البته ابتدا معاون عمران حناچی گزارش ارائه می‌دهد و اگر فرصت شد زمان به ارائه گزارش معاون حمل و نقل خواهد رسید. بیشتر بخوانید: سرانجام خرید ۶۳۰ واگن مترو از چین برای تهران منتخب شورای ششم گفت: در حوزه عمران طرح‌های نیمه تمام در پایتخت وجود دارد و هنوز تکلیفش مشخص نیست باید صحبت‌های صبوری دیلمی معاون عمران حناچی را بشنویم و گزارش آنها را بررسی کنیم. وی افزود: در سال ۹۶ خط ۶ و ۷ مترو ایجاد و در آستانه بهره‌برداری بود و برخی بزرگراه‌ها در جنوب تهران مانند بزرگراه شهید رستگاری و شوشتری در همین شرایط قرار داشت ولی هنوز این پروژه‌های عمرانی به اتمام نرسیده و نیمه‌تمام مانده است. امانی گفت: اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی در تهران قطعا از برنامه‌ها و اولویت های شورای ششم و مدیریت شهری جدید خواهد بود.