مقتول سیلی زد من چاقو!

مقتول سیلی زد من چاقو!
پسر جوانی که متهم است در پی شوخی با پسرخاله‌اش وی را به قتل رسانده است محاکمه شد.