مساوی در آزادی برای استقلال یعنی باخت

مساوی در آزادی برای استقلال یعنی باخت
کاپیتان اسبق استقلال گفت: مساوی در آزادی یعنی باخت و اگر بخواهیم منصفانه بگوییم نساجی چون مساوی گرفت تیم برتر زمین بود.