رئیس‌جمهور پیام جدید صادر کرد

ابراهیم رئیسی در پیام تسلیت‌اش گفت: این روحانی مبارز و وارسته، سالیان متمادی از عمر پربار خود را وقف ترویج علوم و معارف اسلامی کرد و در این مسیر نورانی حتی تا پای جان پیش رفت و مورد سوء قصد نافرجام گروه تروریستی فرقان قرار گرفت.