رئیس جمهور رحلت آیت‌الله سیدرضی شیرازی را تسلیت گفت


رئیس جمهور رحلت عالم مجاهد حضرت آیت‌الله سیدرضی شیرازی، فیلسوف، فقیه اندیشمند و استاد مبرز حوزه علمیه تهران را تسلیت گفت.
نوشته رئیس جمهور رحلت آیت‌الله سیدرضی شیرازی را تسلیت گفت اولین بار در خبرگزاری سروش. پدیدار شد.