محسن رضایی: ۹ هزار کانتینر کالای متروکه در بندر شهید رجایی/ زنجیره معیشت مردم در تحریم‌های داخلی گرفتار شده است

معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: ۹ هزار کانتینر کالاهای متروکه در بندر شهید رجایی وجود دارد که متأسفانه شاهد آن هستیم زنجیزه تولید ثروت، درآمد و معیشت مردم بیش از آنچه از خارج در تحریم باشد گرفتار تحریم داخلی و ناهماهنگی‌های میان سازمانی و سیستمی است.