رئیس جدید سازمان انرژی اتمی در مراسم معارفه خود چه گفت؟


رئیس جدید سازمان انرژی اتمی راهبردها و برنامه‌های خود برای توسعه، تعالی و تحول‌گرایی در کشور را مطرح کرد.
نوشته رئیس جدید سازمان انرژی اتمی در مراسم معارفه خود چه گفت؟ اولین بار در خبرگزاری سروش. پدیدار شد.