وارد کردن قطعات، مونتاژ و فروش کامیون چینی به مردم با سه برابر قیمت، اسمش تولید داخل نیست/ در تولید کامیون چیزی به اسم ساخت داخل نداریم/ چرا سایپا دیزل مقابل قانون و دستور دادستانی می‌ایستد اما رسیدگی نمی‌شود؟

وارد کردن قطعات، مونتاژ و فروش کامیون چینی به مردم با سه برابر قیمت، اسمش تولید داخل نیست/ در تولید کامیون چیزی به اسم ساخت داخل نداریم/ چرا سایپا دیزل مقابل قانون و دستور دادستانی می‌ایستد اما رسیدگی نمی‌شود؟

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون‌داران با بیان اینکه واردات قطعات، مونتاژ و فروش کامیون چینی با سه برابر قیمت، اسمش تولید داخل نیست، از عمل نکردن سایپا دیزل به قانون و دستور دادستانی و دریافت هزینه صدور گواهی خدمات پس از فروش، سه برابر نرخ قانونی و عدم رسیدگی مسئولان، انتقاد کرد.
نوشته وارد کردن قطعات، مونتاژ و فروش کامیون چینی به مردم با سه برابر قیمت، اسمش تولید داخل نیست/ در تولید کامیون چیزی به اسم ساخت داخل نداریم/ چرا سایپا دیزل مقابل قانون و دستور دادستانی می‌ایستد اما رسیدگی نمی‌شود؟ اولین بار در خبرگزاری سروش. پدیدار شد.