قیمت مسکن در تهران چقدر بوده است؟


بررسی آمارها نشان می‌دهد در شهریورماه ۱۴۰۰، میانگین قیمت مسکن در تهران ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بوده است.
نوشته قیمت مسکن در تهران چقدر بوده است؟ اولین بار در خبرگزاری سروش. پدیدار شد.