نظام‌مند شدن تجارت موجب تسهیل واردات و صادرات می‌شود/ صادرات غیرنفتی؛ شاخص‌ تاثیرگذار در توسعه اقتصادی


نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نظام‌مند شدن تجارت موجب تسهیل واردات و صادرات می‌شود، صادرات غیرنفتی را شاخص‌ی تاثیرگذار در توسعه اقتصادی دانست.
نوشته نظام‌مند شدن تجارت موجب تسهیل واردات و صادرات می‌شود/ صادرات غیرنفتی؛ شاخص‌ تاثیرگذار در توسعه اقتصادی اولین بار در خبرگزاری سروش. پدیدار شد.