نگاه و رویکرد حجت‌ الاسلام رئیسی در حوزه اقتصاد دیجیتال و پلتفرمی چگونه است؟


دبیر کمیته صنعت ستاد حجت‌ الاسلام رئیسی ضمن تشریح نگاه و رویکرد ایشان در حوزه اقتصاد دیجیتال و پلتفرمی، دخالت حداکثری دولت را مشکل اصلی حوزه تولید، صنعت و اقتصاد معرفی کرد.
نوشته نگاه و رویکرد حجت‌ الاسلام رئیسی در حوزه اقتصاد دیجیتال و پلتفرمی چگونه است؟ اولین بار در خبرگزاری سروش. پدیدار شد.