راه‌ اندازی اولین راکتور نیروگاه هسته ای «آق قیو» ترکیه تا سال ۲۰۲۳


برخی منابع رسانه‌ای از پایان عملیات ساخت اولین راکتور نیروگاه هسته ای «آق قیو» ترکیه در ماه مه ۲۰۲۳ خبر دادند.
نوشته راه‌ اندازی اولین راکتور نیروگاه هسته ای «آق قیو» ترکیه تا سال ۲۰۲۳ اولین بار در خبرگزاری سروش. پدیدار شد.