رشد تولید ۲۰ محصول صنعتی و معدنی تا پایان مهرماه ۱۴۰۰


بررسی‌ها از عملکرد واحدهای صنعتی و معدنی حاکی از رشد تولید ۲۰ محصول صنعتی و معدنی تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ است.
نوشته رشد تولید ۲۰ محصول صنعتی و معدنی تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ اولین بار در خبرگزاری سروش. پدیدار شد.