کشف ٢٠٠ خزنده خطرناک از بار یک مسافر در فرودگاه امام

کشف ٢٠٠ خزنده خطرناک از بار یک مسافر در فرودگاه امام
 به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ سخنگوی گمرک گفت:  تعداد زیادی  مار، مارمولک، لاک پشت، عقرب و رتیل توسط کارکنان گمرک فرودگاه امام از  چمدان  مسافری که از تایلند و از  مسیر امارات وارد شده بود کشف شد.
وی افزود: در پرواز ورودی از امارات، از مسافری از  مبدا اولیه تایلند، تعداد ۳ عدد ساک حاوی ۳۵ بسته که در آن ٢٠٠ مارمولک مار،  لاک پشت، عقرب و رتیل به وزن ١٣ کیلوگرم قرار داشتند، توسط کارکنان  گمرک کشف شد.