اجر ۸ سال صبر بر دولت روحانی!

اجر ۸ سال صبر بر دولت روحانی!
به گزارش مشرق مهدی محمدی در توئیتی نوشت: مشارکت، تضمین کارآمدی است و کارآمدی، اجر صبر هشت ساله بر دولت روحانی.بی تفاوت نباید بود. *بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.