۷۴ درصد ظرفیت مخازن سدهای گلستان خالی است

۷۴ درصد ظرفیت مخازن سدهای گلستان خالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن حسینی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۴ درصد حجم مخازن سدهای استان گلستان خالی است و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۷۶ درصد مخازن سدهای استان پر آب بود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: تعداد سدهای کوچک مخزنی زیر نظر آب منطقه ای و جهاد کشاورزی ۸۳ فقره و آب بندان های خصوصی ۲۵۰ مورد است که آب موجود در سدهای کوچک مخزنی حدود ۴۶ درصد و آب موجود در آب بندان ها ۳۷ درصد است.

وی با بیان اثر خشکسالی بر رودخانه های استان گفت: وضعیت رودخانه های اصلی از سرشاخه ها نامناسب تر است به گونه ای که رودخانه های اصلی استان اترک، گرگانرود و قره سو حدود ۷۰ درصد کاهش آبدهی و سرشاخه های ما حدود ۵۵ درصد کاهش آبدهی دارند.

حسینی با بیان اثر خشکسالی برآبخوان های استان گفت: در سفره های کم عمق، وضعیت ذخایر ما نسبت به متوسط ۲۷ ساله ما ۱۱۲ میلیون متر مکعب کاهش و نسبت به سال گذشته ۱۶۴ میلیون متر مکعب با کاهش رو به رو است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان بیان کرد: در سفره های عمیق هم نسبت به متوسط ۱۷ ساله ۴۵ میلیون متر مکعب و نسبت به سال گذشته ۳۰ میلیون متر مکعب کاهش داریم.

وی افزود: در مجموع نسبت به سال گذشته ۲۰۰ میلیون متر مکعب و نسبت به متوسط بلند مدت ۱۶۰ میلیون متر مکعب کاهش داریم.