پایان رأفت در گفتگو با خبرنگار گروه ورزشی ایلنا در مورد دیدار پرسپولیس مقابل آلومینیوم اظهار داشت: این بازی قابل پیش بینی بود که دیدار سختی است و دشواری‌های ...

https://gorganema.ir