29 آبان 1402
66

قالیباف گفت: سنوات خدمت برای مردان حداکثر ۳۵ سال و برای زنان حداکثر ۳۰ سال است/ متوسط افزایش مدت بازنشستگی حدود چند ماه است/ فقط کسانی که تازه وارد خدمت می‌شوند حداکثر باید ۳۵ سال خدمت کنند. منبع: چندثانیه

ببینید | پاسخ قالیباف به شایعات درباره مصوبه بازنشستگی
دریافت 4 MB

266 35


https://gorganema.ir