04 مرداد 1402
457

در پی انتشار تصاویر دوربین مداربسته یک فروشگاه از سرقت یک جفت عینک آفتابی توسط "بیورنار موکسنس" رهبر حزب کمونیستی نروژ، وی مجبور به استعفا از پارلمان شد.

لحظه سرقت نماینده مجلس نروژ از یک فروشگاه
دریافت 1 MB

https://gorganema.ir