29 آبان 1402
31

یکی از مشکلات اصلی در زنجیره تامین و توزیع مرغ، نفوذ واسطه‌های غیرضرور در زنجیره سنتی توزیع است. متاسفانه قدرت این واسطه‌ها به قدری زیاد است که طرح‌های مختلف تنظیم بازار مرغ را زمان‌های حساس و مناسبت‌های پرمصرف به شکست کشانده‌اند.

حکمرانی داده محور در زنجیره تامین و توزیع محصولات اساسی

یادداشت - جان محمد رجبی: اهمیت گوشت مرغ در تامین پروتئین مورد نیاز مردم ایران بسیار زیاد است به گونه ای که هیچیک از مواد پروتئینی دیگر مانند گوشت قرمز دام های سبک و سنگین یا غذاهای دریایی و یا سایر ماکیان مانند بوقلمون نمی توانند خلاء مرغ را در زمان های کمبود پر کنند.

به همین دلیل مرغ در ایران و بسیاری از کشورهای جهان یک کالای معمولی نبوده و یک کالای راهبردی در امنیت غذایی محسوب می شود. 

این مسئله باعث شده است در سطح کشور و استان ها و در استان گلستان اهمیت تامین، تولید و توزیع صحیح مرغ همواره یک دغدغه باشد. 

یکی از مشکلات اصلی در زنجیره تامین و توزیع مرغ،  نفوذ واسطه های غیر ضرور در  زنجیره سنتی توزیع است. متاسفانه قدرت این واسطه ها به قدری زیاد است که طرح های مختلف تنظیم بازار مرغ را زمانهای حساس و مناسبت های پرمصرف به شکست کشانده اند. 

در آذر ماه سال 1401 با حضور وزیر سابق جهاد کشاورزی توافقنامه پیاده سازی سامانه ستکاوا در استان گلستان به امضاء ذینفعان و تشکل های مرتبط رسیده است. 

این سامانه که در بعضی از استانها مانند زنجان و... با موفقیت اجرا شده است و در حال حاضر به صورت کامل در سطح استان استقرار یافته است هنوز در استان گلستان به اهداف مورد نظر نائل نشده است اگر چه مسئولین استان تلاش های قابل توجهی را در این زمینه انجام داده اند اما این سامانه به صورت کامل پیاده سازی نشده است. 

سوال این است که چرا؟ بی شک مسئولین مربوطه در سطح استان باید در این امر مداقه کنند. شرط موفقیت سامانه همکاری اصناف با هدایت و نظارت جهاد جهت خرید مستقیم گوشت مرغ  واحدهای صنفی از کشتارگاه‌ها است. 

بدیهی است واسطه هایی که به عنوان مباشرین و یا هر عنوان دیگر در این حلقه نفوذ کرده‌اند و البته مسئولین مربوط در کشتارگاه‌ها، اتحادیه ها و حتی سازمان های دولتی آنها را می شناسند موافق این اقدام نیستند، اما آنها از مسئولین استان موفق ترند. این امر باعث شده است تا این سامانه نتواند به هدف نهایی خود که شفاف سازی زنجیره و توزیع صحیح ، عادلانه و یکسان سازی قیمت ها است برسد. 

امید است مسئولین استان گلستان مانند یکسال گذشته بر حمایت از سامانه تاکید نموده و اجازه ندهند به دلیل مسائل غیر واقعی رویکرد فناورانه و دانش پایه در پیاه سازی زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی در استان گلستان ناموفق باشد. حکمرانی داده محور در زنجیره تامین و توزیع محصولات اساسی باید در سرلوحه کار مسئولین جهاد کشاورزی باشد.

پایان پیام/


https://gorganema.ir